remove_action('wp_head', 'wp_generator') Jak połączyć monitoring z helpdeskiem? – Kursy Informatyczne

Jak połączyć monitoring z helpdeskiem?

Zapewne każdy ma do czynienia z systemem ticketowym. Dzięki odpowiednio zaprojektowanemu i skonfigurowanemu systemowi ticketowemu możliwe jest rozliczanie czasu dostępnego i wykorzystywanemu na realizację zgłoszenia.

I również takie narzędzie uwzględnimy przy projektowaniu systemu monitoringu. Zabbix nie tylko będzie wysyłał powiadomienie o awarii. Dodatkowo będzie tworzyć zgłoszenie w systemie ticketowym. I właśnie tym się dzisiaj zajmiemy.

Komentarze

Dodaj komentarz

Copyright © 2020 WP Idea. Grupa ADM sp. z o.o.