Powstanie Docker i Kubernetes

Docker

Docker to platforma do konteneryzacji, która opiera się na pomysłach i technologiach zapoczątkowanych przez wcześniej opisywane narzędzia w tym miejscu. Opracowany przez Docker, Inc. i wydany w 2013 roku Docker umożliwia programistom i administratorom systemu tworzenie, wdrażanie oraz zarządzanie kontenerami w prosty i elastyczny sposób, o czym już niejednokrotnie pisałem i na pewno jeszcze napiszę.

W swej istocie Docker opiera się na koncepcji konteneryzacji, która polega na spakowaniu aplikacji i wszystkich jej zależności w jedną, samodzielną jednostkę. Jednak Docker idzie o krok dalej, udostępniając zestaw narzędzi i usług, które ułatwiają budowanie, wdrażanie i uruchamianie kontenerów na ogromną skalę.

Jedną z kluczowych cech Dockera jest możliwość wykorzystania obrazów, które są zasadniczo planami tworzenia kontenerów. Obrazy tej platformy obejmują wszystko, co jest potrzebne do uruchomienia aplikacji lub usługi, od systemu operacyjnego i środowiska uruchomieniowego po kod i dane aplikacji. Ułatwia to wdrażanie i uruchamianie kontenerów w dowolnym środowisku, od lokalnych maszyn programistycznych po serwery produkcyjne.

Innym ważnym elementem Dockera są pliki Dockerfile, które możemy określić jako skrypty opisujące, jak zbudować obraz. Ułatwiają one automatyzację tworzenia i wdrażania obrazów Dockera, zapewniając spójność i ich powtórne wykorzystanie w różnych środowiskach.

Docker zapewnia również szereg narzędzi i usług, które ułatwiają zarządzanie kontenerami na dużą skalę. Te i inne możliwości Dockera poznać możesz z wielu artykułów na naszym blogu, jak i z naszych szkoleń:

Szczegóły poniżej.

Kurs Docker + Kubernetes: https://asdevops.pl/docker/

Kurs Kubernetes: https://asdevops.pl/kubernetes/

Docker zrewolucjonizował sposób, w jaki programiści i administratorzy systemu myślą o wirtualizacji i konteneryzacji. Łatwy w obsłudze interfejs i elastyczna architektura sprawiły, że jest to jedna z najpopularniejszych obecnie używanych platform do konteneryzacji. Opierając się na pomysłach i technologiach zapoczątkowanych przez wcześniejsze narzędzia, pomógł uczynić konteneryzację kluczową technologią dla tworzenia i wdrażania nowoczesnych aplikacji.

Kubernetes

Kubernetes to platforma orkiestracji kontenerów, która opiera się na pomysłach i technologiach zapoczątkowanych przez wcześniejsze narzędzia do wirtualizacji, takie jak Chroot, Jails, Kontenery Solarisa, LXC i Docker. Kubernetes został pierwotnie opracowany przez Google w 2014 r. Następnie udostępniony jako narzędzie open source pod nadzorem Cloud Native Computing Foundation (CNCF) w 2015 r.

Do podstawowych funkcji tego narzędzia należy wsparcie w zarządzaniu dużą liczbą kontenerów na wielu hostach. Ułatwia to wdrażanie i skalowanie aplikacji szczególnie w dynamicznie zmieniającym się środowisku.

Jedną z kluczowych cech Kubernetes jest wykorzystanie Podów, które są zasadniczo najmniejszymi możliwymi do wdrożenia jednostkami w klastrze Kubernetesa. Pody służą do grupowania kontenerów i udostępniania im wspólnego środowiska, ułatwiając zarządzanie aplikacjami i usługami znajdującymi się w kontenerach oraz ich skalowanie.

Kubernetes zapewnia również szereg narzędzi i usług, które ułatwiają zarządzanie podami i w nich znajdującymi się kontenerami. Obejmuje to narzędzia do zarządzania siecią kontenerów, pamięcią masową i bezpieczeństwem, a także narzędzia do monitorowania i rejestrowania wydajności i aktywności kontenerów.

Kubernetes, choć młodszy od Dockera również przyczynił się do rewolucji związanej z kontenerami, a w jego przypadku do ich orkiestracji. Jak i w przypadku Dockera jest on najpopularniejszą platformą do tego przeznaczoną. Opierając się na pomysłach i technologiach zapoczątkowanych przez wcześniejsze narzędzia do wirtualizacji, Kubernetes pomógł uczynić konteneryzację kluczową technologią dla tworzenia i wdrażania nowoczesnych aplikacji.

Dodaj komentarz


Copyright © 2020 WP Idea. Grupa ADM sp. z o.o.