Agenda Kubernetes

Cześć 1
1.2. Instalacja Dockera 2
1.3. Instalacja kubectl 6
1.3.3. Weryfikacja kubectl 7
1.4. Minikube 7
1.5. Konfiguracja minikube 9

Cześć 2
2.1. Dokumentacja 1
2.2. Podstawowe zagadnienia 2
2.3. Podstawowowe polecenia Kubernetesa 2
2.4. Wstęp do podów 3
2.5. Restarty kontenerów w podach 4
2.6. Możliwość skracania nazw 6
2.7. Nody 7
2.8. Usuwanie podów 8

Cześć 3
3.1. Podstawowa konstrukcja pliku 1
3.2. Pierwsze uruchomienie poda 2
3.3. Polityka restartu typów 4
3.4. Wywołanie polecenia w kontenerze 5
3.5. Dwa kontenery w jednym podzie 7
3.6. Powłoka kontenera 8
3.7. Logi 9

Cześć 4
4.1. Usunięcie podów z poprzedniego modułu 1
4.2. Poznajemy typ ReplicaSet 2
4.2.1. Usuwanie podów 5
4.2.2. Lista ReplicaSet 6
4.2.3. Usuwanie ReplicaSet 6
4.3. Deployment 6
4.3.1. Uruchomienie Deploymentu 7
4.3.2. Sprawdzenie funkcjonowania replik 8
4.3.3. Lista z Deploymentami 8
4.3.4. Aktualizacja wersji obrazu 9
4.3.5. Opis do wprowadzonych zmian 12
4.3.6. Cofanie wprowadzonych zmian 13
4.3.7. Sprawdzanie ustawień deploymentu 14
4.3.8. Zmiana ilości replik 16
4.3.9. Inny sposób wprowadzenia ustawień 18
4.3.10. Usuwanie Deploymentu 20
Podsumowanie 21

Cześć 5
5.1. Typ Job 1
5.1.1. Ponownie o konstrukcji… 2
5.1.2. Zapisanie pliku z wynikiem 3
5.1.3. Udostępnienie katalogu za pomocą wolumina 3
5.1.4. Restart Policy 4
5.1.5. Określenie miejsca udostępnienia 5
5.1.6. Uruchomienie Job 5
5.1.7. Miejsce zapisania plików 6
5.1.8. Usuwanie Joba 7
5.2. CronJob 10
5.2.1. Ustawienie harmonogramu 10
5.2.2. Automatyczne usunięcie poda po zakończeniu zadania 11
5.2.3. Tworzymy kontener 11
5.2.4. Czynności jakie mają być wykonane 11
5.2.5. Restart Policy 12
5.2.6. Uruchomienie CronJob’a 12
5.2.7. Usunięcie CronJob 13

Cześć 6
6.1. Namespaces – przestrzenie nazw 1
6.1.1. Wyświetlanie dostępnych przestrzeni nazw 1
6.1.2. Tworzenie własnej przestrzeni nazw 2
6.1.3. Dodajemy namespace do deploymentu – sposób z użyciem polecenia 3
6.1.4. Wyświetlanie listy naszej przestrzeni nazw 5
6.1.5. Usuwanie przestrzeni nazw 6
6.1.6. Określamy namespace w pliku 6
6.1.7. Wyświetlanie listy z wszystkich dostępnych przestrzeni nazw 8
6.2. Zmienne środowiskowe 8
6.3. Typ Secret 11

Dodaj komentarz


Copyright © 2020 WP Idea. Grupa ADM sp. z o.o.